Էրասմուս + ԴՈԿՄԵՆ

 

 

 

 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ +  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 2

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ERASMUS +  KA 2 CAPACITY BUILDING

 

  ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԷՐԱՍՄՈՒՍ+ ԾՐԱԳԻՐ ԴՈԿՄԵՆ – ERASMUS+ DOCMEN
Ծրագրի

անվանումը

Միկրոէլեկտրոնային ճարտարագիտության ոլորտում երկաստիճան նորարարական ուսումնական ծրագրերի մշակում (DOCMEN) — 561627-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP
Ծրագրի

համակարգող

ԿՐԱԿՈՎԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԼԵՀԱՍՏԱՆ
Ծրագրի տևողությունը 36 ամիս (2015 – 2019թթ.)
Ծրագրի շրջանակներում համագործակից բուհեր և կազմակերպություններ Եվրոպա

ü  Բեռլինի տեխնիկական համալսարան, Գերմանիա

ü  Տիեզերական տեխնոլոգիաներ GmbH — ECM- Berlin, Գերմանիա

ü  Սոֆիայի տեխնիկական համալսարան, Բուլղարիա

ü  Տորինոյի պոլիտեխնիկական համալսարան, Իտալիա

Հայաստան

ü  Գավառի պետական համալսարան

ü  Երևանի պետական համալսարան

ü  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

ü  Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

Իսրայել

ü  Թել Ավիվ համալսարան

ü  Բար-լան համալսարան

ü  Ինժեներիայի Սեմի Շամուն քոլեջ

ü  Հոլոնի տեխնոլոգիական ինստիտուտ

ü  Ռեյ տեխնոլոգիա ՍՊԸ

Ղազախստան

ü  Լ. Ն. Գումիլյովի անվան ազգային եվրասիական համալսարան

ü  Կասպից պետական համալսարան

ü  Սեմիի Շակարիմ պետական համալսարան

ü  Կոզիբաևի անվան Հյուսիսային Ղազախստանի պետական համալսարան

ü  «Ներդրումների և զարգացման նախարարության Տիեզերքի հետազոտության և տեխնոլոգիայի ազգային կենտրոնե բաժնետիրական ընկերություն 

Ծրագրի համառոտ նկարագիրը Ծրագրում ներառված են 16 համալսարաններ: Չորսը ծրագրային երկրներից՝ Լեհաստանից, Բուլղարիայից, Իտալիայից և Գերմանիայից, 4 համալսարաններ Ղազախստանից, 4-ը Հայաստանից, 4-ը Իսրայելից, երկու շահառու կազմակերպություններ համապատասխան բնագավառից՝ Ղազախստանից և Իսրայելից, և ևս մեկ ընկերություն՝ Գերմանիայից: Ծրագրային առաջարկի գլխավոր նպատակն է աջակցել թիրախային բուհերում՝ Հայաստանում, Ղազախստանում և Իսրայելում միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտում բարձրագույն կրթության արդիականացմանը՝ երկաստիճան նորարարական ուսումնական ծրագրի միջոցով՝ բնագավառի զարգացմանը, աշխատաշուկայի պահանջներին և Բոլոնյան գործընթացին համահունչ: Նախատեսվող արդյունքներն ու վերջնարդյունքներն են. Թիրախային բնագավառի ներկայիս ուսումնական ծրագրերի (ՄԱ, ԲԱ)  վերանայում և բարելավում 11 նոր հիմնական ուսումնական ծրագրերի և 5 մոդուլների մշակում, նոր ձեռնարկների, ուղեցույցերի մշակում  և հրատարակում, ՎԵԲ հարթակի ստեղծում, սարքավորումների գնում, միկրոլաբորատորիաներում նոր ուսումնական ծրագրով մագիստրոսական դասընթացների կազմակերպում, MicSO-ի հիմնում:

Արդյունքում. բարձրագույն կրթության ոլորտի և աշխատաշուկայի սերտ համագործակցություն՝ միկրո-նանո տեխնոլոգիաների զարգացման նպատակով:   

Ակադեմիական բովանդակություն. ԿՊԿՀ-ին համահունչ 16 ուսումնական ծրագիր և մոդուլ միկրո և նանո էլեկտրոնիկայի ոլորտում: 

 

Ծրագրի

կայքէջը

http://www.docmen-project.pl