Էրասմուս + ՄԵՆՎԻՊՐՈ

   

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԷՐԱՍՄՈՒՍ+ MENVIPRO

Ծրագրի

անվանումը

Հայաստանի և Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանման ծրագրերի արդիականացում (MENVIPRO)

598232-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Ծրագրի

համակարգող

Տուսկիայի համալսարան, Իտալիա
Ծրագրի տևողությունը 36 months (2018-2021)
Ծրագրի շրջանակներում համագործակից բուհեր և կազմակերպություններ ·         ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

·         ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն

·         Գավառի պետական համալսարան

·         Ազգային հետազոտական խորհուրդ, Իտալիա

·         Giraf Pm Gmbh ծառայություններ, Գերմանիա

·         Հալլ-Վիտենբերգի Մարտին Լյութերի համալսարան, Գերմանիա

·         Լիսաբոնի համլսարան, Պորտուգալիա

·         Վրաստանի հետազոտությունների և կրթական ցանցերի ասոցիացիա

·         Իլիայի պետական համալսարան

·         Վրաստանի համալսարան

Ծրագրի համառոտ նկարագիրը Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է բարելավել ՀՀ-ում և Վրաստանում շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտում մագիստրոսական ծրագրերի որակը` ուսումնական պլանների արդիականացման հիման վրա `Բոլոնիայի սկզբունքներին, ԵԱՏՄ Զալցբուրգի սկզբունքներին և եվրոպական լավագույն փորձին համապատասխան: Ուսումնական ծրագրերի մշակումն ամուր կերպով հիմնված կլինի Եվրոպայում, նպատակային երկրներում և դրանից դուրս ձեռք բերված լավագույն փորձի վերլուծության վրա և կներառի վերջին նորարարությունները կրթական տեխնոլոգիաներում: Ուշադրության կենտրոնում է լինելու ասպիրանտուրայի և հետազոտական ​​գործունեության միջև սերտ փոխհարաբերությունները` շրջանավարտներին առավելագույն գիտելիքներով և գործնական հմտություններով վերազինելու համար: EP- տեխնոլոգիական գիտելիքների տիրույթում մագիստրոսական կրթությունը արմատապես արդիականացնելու համար նախագիծը կստեղծի եզակի միջհամալսարանական կրթական և հետազոտական հնարավորություն, որը կօգտագործվի ուսանողական նախագծերի, արտաքին շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ համագործակցության ծրագրերի և ցուցադրական գործողությունների ամրապնդման համար ամրապնդելու համալսարանական միջավայրի հետ կապերը և խթանելու էկոլոգիախես մաքուր շրջակա միջավայրի ունենալու մտածողությունը։ Ծրագիրը ներառում է բազմազան և միմյանց փոխլրացնող փորձով հավաստի գործընկերներ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից, ինչպես նաև Իտալիայից, Պորտուգալիայից և Գերմանիայից:
Ծրագրի

կայքէջը

https://www.menvipro.eu/